O nas:

Pierwszy Quadrix został stworzony w 2006 roku, jako dzieło zespołu osób
o ograniczonej sprawności ruchowej. Był to terenowy wózek inwalidzki, który mogli wykorzystać do uprawiania sportów górskich.

Siłą napędową koncepcji byli, znani w branży rowerowej: Jean-Luc Fumex i Jean-Pierre Lacombe, wsparci później przez firmę MONT BLANC MOBILITY.

Cierpiący na porażenie kończyn Jean-Luc Fumex, posłużył się swoimi kontaktami z branży dot. obniżonej mobilności,  celem przetestowania pojazdu
i wprowadzenia go na rynek. Uważał, że ludzie niepełno-sprawni najlepiej znają swoje potrzeby i są w stanie poprzeć odpowiednie rozwiązania.

Celem działania jest dostarczenie przyjemności
i poczucia niezależności osobom niepełnosprawnym ruchowo, poprzez innowacje
i specjalne dostosowanie pojazdu.

Ukierunkowany na potrzeby użytkownika projekt QUADRIX jest głównym celem firmy MONT BLANC MOBILITY i jej personelu. Ich cele to:

  • Projektowanie i komer-cjalizacja produktów, przeznaczonych do rekreacji i sportu, w celu zapewnienia rzeczywistej niezależności użytkowników.
  • Oferta dostosowana tak, aby zaspokoić wszelkie specyficzne trudności, które może napotkać klient.
  • Oferta możliwie najszerszego dostępu do produktów QUADRIX, dla osób, które nawet nie marzyły o możliwości z ich korzystania, poprzez ciągłe innowacje.
  • Zwracanie uwagi na nowe potrzeby klientów, poprzez utrzymywanie
    z nimi bliskiego kontaktu.

Ostatecznym celem jest stworzenie wysokiej jakości produktów i usług oraz optymalne zadowolenie  klientów.